Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze przedszkole / Organizacja / Dyrektor

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11 im. "Kolorów Tęczy"w Czeladzi:

mgr inż. Agata Nowakowska - Michałek

 


   
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr  11 im. "Kolorów Tęczy"  mgr inż. Agata Nowakowska - Michałek przyjmuje skargi, wnioski i zażalenia w środy w godzinach od 1600 - 1700    
Kompetencje Dyrektora Przedszkola:

1.Przedszkolem kieruje Dyrektor przedszkola.
2.Dyrektor w szczególności:
- kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
- przyjmuje dzieci do przedszkola,
- sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- współdziała z rodzicami i radą rodziców,
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
- wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3.Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności:

- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom,
- występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
- ocenia pracę nauczycieli,
4.Dyrektor przedszkola w realizacji swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Redakcja strony: Dyrektor Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:PP 11
  • Pierwsza publikacja:Kotuła Barbara2017-08-29 19:15:55
  • Aktualizacja publikacji:Kotuła Barbara2017-08-29 19:15:59
  • Wytworzenie publikacji:Kotuła Barbara2017-08-29 19:15:55
  • Zatwierdzenie informacji:Kotuła Barbara2017-08-29 19:15:55
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul . Kombatantów 2,
41-250 Czeladź
tel. 32 265 13 25
e mail: przedszkole11[at]opoczta.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl