Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze przedszkole / O nas / Misja, wizja

Wizja Przedszkola

 

"Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy."

 
Myśli J. Korczaka: J . Korczak Dzieła, tom 7 "Jak kochać dziecko"

 

 

Misja Przedszkola


Nasze przedszkole dąży do wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspomagania rozwoju dzieci poprzez:


• zapewnienie wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych
• wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i różnorodne techniki plastyczne
• diagnozowanie i rozwijanie zdolności dzieci
• wspomaganie dzieci w ich indywidualnym rozwoju
• wspieranie w pokonywaniu różnego rodzaju trudności poprzez budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
• motywowanie ich do samodzielnego twórczego działania
• wdrażania dzieci do zachowań prospołecznych opartych na wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, szacunek, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi
• kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych
• propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia, kształtowanie świadomości prozdrowotnej i proekologicznej
• kształtowanie poczucia przynależności regionalnej i narodowej
• wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
• efektywną współpracę z rodzicami w realizacji statutowych zadań przedszkola
• promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym i regionalnym

Redakcja strony: Misja, wizja Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:PP 11
  • Pierwsza publikacja:Kotuła Barbara2016-02-29 14:44:45
  • Aktualizacja publikacji:Kotuła Barbara2016-02-29 14:45:02
  • Wytworzenie publikacji:Kotuła Barbara2016-02-29 14:44:45
  • Zatwierdzenie informacji:Kotuła Barbara2016-02-29 14:44:45
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul . Kombatantów 2,
41-250 Czeladź
tel. 32 265 13 25
e mail: przedszkole11[at]opoczta.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl