Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze przedszkole / Dla Rodziców / Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowa realizowana w godzinach 900 - 1400

 

ROZKŁAD DNIA
GRUPA NAJMŁODSZA ,,MISIE''
06:00-08:00

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

08:00-09:00

Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

09:00-09:30

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:30-9:45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego (wtorek,czwartek)

09:45-10:00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:00-10:30

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:30-11:15

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:15-11:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

11:30-12:00

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12:00-13:30

Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie,

13:30-14:00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:00-17:00

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

 

ROZKŁAD DNIA
GRUPA MALUCHY ,,BIEDRONKI''
06:00-08:00

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

08:00-09:00

Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

09:00-09:30

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

09:30-09.45

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

09:45-10:00

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:00-10:15

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego (wtorek, czwartek)

10:15-11:45

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:45-12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12:00-12:30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12:30-13:15

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. 
Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

13:15-13:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

13:30-14:00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:00-17:00

Zajęcia dodatkowe – rytmika, plastyka, zabawy ogólnorozwojowe. 

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

ROZKŁAD DNIA
GRUPA ŚREDNIAKI ,,MOTYLKI''
06:00-08:00

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

08:00-09:00

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

09:00-09:30

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

09:30-09:45

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

09:45-10:15

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:15-10:45

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego(wtorek,czwartek)

10:45-11:50

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:50-12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00-12.30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 
Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

12:30-13:00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

13:00-13:30

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. 
Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

13:30-14:00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:0-17:00

Zajęcia dodatkowe – rytmika, plastyka, zabawy ogólnorozwojowe. 

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

ROZKŁAD DNIA
GRUPA STARSZAKI ,, PSZCZÓŁKI''
06:00-08:00

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

08.00-08.30

Religia (poniedziałek,czwartek)

08:30-08:45

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

08:45-09:00

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

09:00-09:30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego( wtorek, czwartek)

09:30-10:00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:00-11:50

 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:50-12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00-12:30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 
Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

12.30-13:00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

13:00-13:30

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.  
Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

13:30-14:00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:00-17:00

Praca indywidualna z dziećmi- dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

Zajęcia dodatkowe – rytmika, plastyka, zabawy ogólnorozwojowe. 

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

 

 

ROZKŁAD DNIA
GRUPA NAJSTARSZA ,,TYGRYSKI''
06:00-08:00

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

08:00-08:30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

08:30-9:00

 

09:00-09:30

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

09:30-10:00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:00-10:45

 

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:45-11:15

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego (wtorek, czwartek)

11:15-11:50

 Zajęcia  ruchowe.

Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela

11:50-12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00-12:30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. 
Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

12.30-13.00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

13:00-13:30

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.   
Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

13:30-14:00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:00-17:00

Praca Indywidualna z dziećmi- dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

Zajęcia dodatkowe – rytmika, plastyka, zabawy ogólnorozwojowe.  

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

 

Redakcja strony: Ramowy rozkład dnia Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:PP 11
  • Pierwsza publikacja:Kotuła Barbara2019-10-14 14:11:12
  • Aktualizacja publikacji:Kotuła Barbara2019-10-14 14:11:16
  • Wytworzenie publikacji:Kotuła Barbara2019-10-14 14:11:12
  • Zatwierdzenie informacji:Kotuła Barbara2019-10-14 14:11:12
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul . Kombatantów 2,
41-250 Czeladź
tel. 32 265 13 25
e mail: przedszkole11[at]opoczta.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl