Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze przedszkole / Oferta / Rekrutacja

Nabór do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

Nabór do czeladzkich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 będzie przeprowadzany z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o systemie oświaty.

 

 

 

1 marca 2017 r. rusza nabór do czeladzkich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018. Druki wniosków o przyjęcie będą dostępne w każdym przedszkolu.

Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola w Czeladzi przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Czeladź. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone art. 131 ust.2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

 1. rodzice/prawni opiekunowie kandydata do przedszkola wykonujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczący się/studiujący w systemie dziennym, lub prowadzący działalność gospodarczą – liczba punktów: 4;
 2. w rodzinie kandydata występuje bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych – liczba punktów: 3;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – liczba punktów: 2.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci już uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny 2017/2018 Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w terminie od 22 do 28 lutego 2017 r. Druki deklaracji są do pobrania w każdym przedszkolu.

 

Terminy naboru

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli publicznych w Czeladzi na rok szkolny 2017/2018 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. do godz.15.00 w poszczególnych przedszkolach. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 21 kwietnia 2017 r. o godz.15.00. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia składanych w dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 r. do godz.15.00, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości 5 maja 2017 r. o godz.15.00.

 

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2017/2018 określa Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź, terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Zarządzenie Nr 6 kryteria naboru i wzory 17 18.pdf Zarządzenie Nr 6 kryteria naboru i wzory 17 18.pdf 17-02-22 13:25 25.71KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 6 kryteria naboru i wzory 17 18.pdf
Zarządzenie Nr 7 terminy rekrutacja 17 18.pdf Zarządzenie Nr 7 terminy rekrutacja 17 18.pdf 17-02-22 13:25 24.9KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 7 terminy rekrutacja 17 18.pdf

Redakcja strony: Rekrutacja Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:PP 11
 • Pierwsza publikacja:Kotuła Barbara2017-02-22 13:19:02
 • Aktualizacja publikacji:Kotuła Barbara2017-02-22 13:19:10
 • Wytworzenie publikacji:Kotuła Barbara2017-02-22 13:19:02
 • Zatwierdzenie informacji:Kotuła Barbara2017-02-22 13:19:02
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul . Kombatantów 2,
41-250 Czeladź
tel. 32 265 13 25
e mail: przedszkole11[at]opoczta.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl