Uwaga Rodzice

28 Kwietnia 2022

Szanowni Rodzice

 

Uprzejmie przypominam, że obowiązkiem rodzica/opiekuna jest osobiście wprowadzić dziecko do szatni przedszkolnej, zmienić mu obuwie, ubranie i przekazać pod opiekę pracownikowi przedszkola.

Przy odbiorze dziecka obowiązują te same zasady: rodzic/opiekun odbiera dziecko od pracownika przedszkola zmienia mu obuwie, ubranie i opuszcza budynek przedszkola.

W budynku przedszkola obowiązuje zasada jeden rodzic/opiekun - jedno dziecko.

Przypominamy, żeby osoba upoważniona do odbioru dziecka posiadała przy sobie dokument tożsamości.

 

 

Dyrektor Przedszkola

mgr inż. Agata Nowakowska - Michałek

 

do góry