Strona główna/Aktualności/Ważne - Program zdrowotny

Ważne - Program zdrowotny

24 Listopada 2022
Szanowni Państwo,

Sante Clinic z siedzibą w Sosnowcu, Poradnia Bałtycka w Katowicach oraz Centrum Kształcenia i Wdrożeń zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego realizują na terenie całego województwa śląskiego program zdrowotny dla dzieci 5 - 6 letnich przebywających w przedszkolach.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania ze spotkania informacyjnego kierowanego do placówek celem zapoznania się z projektem. Nagranie jest dostępne pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=CBHxZ9zPgmg

Poniżej klika słów o programie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich “Program wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym”. Jego celem głównym jest wzrost dostępności do usług zdrowotnych w Województwie Śląskim poprzez zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród 7 500 dzieci w wieku 5-6 lat uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym z terenu województwa śląskiego w związku z uczestnictwem w szkoleniach i poddaniu ich badaniom antropometrycznym oraz podniesienie wiedzy dotyczącej występowania dziecięcej nadwagi i otyłości wśród 8100 rodziców i opiekunów przedszkolnych grup.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020 | Oś priorytetowa IX | Działanie 9.2 | Podziałanie 9.2.6

Udział w projekcie jest bezpłatny. Program kierowany jest do wszystkich dzieci w wieku 5-6 lat niezależna od ich masy ciała ponieważ jest programem profilaktycznym, dzięki czemu wszystkie dzieci biorące udział w programie będą się czuły komfortowo.

Przedstawiamy korzyści, jakie program przyniesie dzieciom, ich rodzicom oraz placówkom przedszkolnym.

KORZYŚCI DLA DZIECKA:
- dwukrotny udział w badaniach antropometrycznych  z użyciem analizatora masy i składu ciała, umożliwiający określenie wskaźnika BMI - prawidłowej masy ciała oraz składu - w chwili obecnej takie badanie przesiewowe dzieci w tym wieku nie są finansowane z NFZ,
- udział w szkoleniach opartych na grach i zabawach ze specjalistami: fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem (spotkania warsztatowe na terenie przedszkola i w formule on-line, przeprowadzone w sposób nie zakładający pracy przedszkola, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności).,
- drobne nagrody podczas zajęć oraz upominek na zakończenie udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA RODZICA:
- uzyskanie informacji o masie ciała oraz składzie ciała dziecka na podstawie profesjonalnych badań antropometrycznych, możliwość uzyskania bieżących informacji od specjalistów: dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty, możliwość uzyskania informacji o zmianach masy i składu ciała dziecka  w dłuższej perspektywie czasowej (czas trwania wsparcia to max. 6 miesięcy),
- zdobycie wiedzy w zakresie czynników będących przyczyną dziecięcej nadwagi i otyłości,
- bogate materiały szkoleniowe umożliwiające wdrożenie przedstawianych zasad w warunkach domowych.

KORZYŚCI DLA PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH I ICH PERSONELU:
- prestiż wynikający z udziału w projekcie będącym częścią wojewódzkiego programu profilaktyki otyłości dzieci,
- udział opiekunów przedszkolnych (2 osoby na grupę 25 dzieci) w zajęciach on line prowadzonych przez specjalistów tj. dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta,
- możliwość powołania przedszkolnego koordynatora projektu i wydanie zaświadczenia - dokumentu, który może być wykorzystany w czasie awansu zawodowego nauczyciela,
- uzyskanie w ramach projektu bezpłatnego dostępu na 6 miesięcy do profesjonalnego Programu KCALkulator żywieniowy, który jest programem dedykowanym dla pracowników żywienia zbiorowego dzieci, umożliwia układanie jadłospisów, sprawdzanie ich wartości odżywczej, automatyczną identyfikację alergenów i wykazu składników, prowadzenie magazynu spożywczego,
- udział w bezpłatnym szkoleniu z obsługi programu KCALkulator żywieniowy,
- udział w bezpłatnych szkoleniach pracowników zajmujących się przygotowaniem posiłków w zakresie zasad zbiorowego żywienia dzieci przedszkolnych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami żywienia i zaleceniami sanepidu, w tym kurs INTENDENT  W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY i kurs NOWOCZESNY KUCHARZ W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, dla każdej placówki biorącej udział w projekcie udział bezpłatny, wartość rynkowa 950 zł,
- udział w konkursie na placówkę przedszkolną najbardziej zaangażowaną w realizację projektu, przewidywane nagrody rzeczowe to: sprzęt kuchenny o wartości ok 1500 zł - I miejsce, 1000 zł - II miejsce, 500zł - III miejsce,  (dla 3 placówek).

W załączeniu przesyłamy Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w województwie śląskim na lata 2019-2022, którego wytyczne realizujemy w przedmiotowym projekcie.

Program jest realizowany w wielu miastach województwa śląskiego i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Z wyrazami szacunku,
--
Magdalena Goławska, tel 508 530 803
Centrum Kształcenia i Wdrożeń
43-600 Jaworzno, ul. Filaretów 1B
NIP 552 149 94 47
do góry