Życie w dolinie Brynicy

Dziękujemy za udział w konkursie organizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 9. Tematem konkursu była rzeka, która przepływa przez nasze miasto. A celem budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem, pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska i zachęcanie do troski o otaczające środowisko.

Za zaangażowanie dziękujemy Liliance i Gai.

do góry