Strona główna/BIP/Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Kontrole:

  • 05.02.2019 - ocena stanu sanitarnego przedszkola oraz ocena dostosowania mebli edukacyjnych do wymogu ergonomi - PPIS Dąbrowa Górnicza - bez zaleceń
  • 13.02.2019 - wizytacja po linii profilaktyki zdrowotnej- PPIS - bez zaleceń
  • 01.07. - 5.07. 2019 - PIP - bez zaleceń
  • 20.09.2019 - PPIS Dabrowa Górnicza - bez zaleceń
  • 10.10. - 25.10. 2019 - gospodarka finansowa jednoski oraz prawidłowoś realizacji obowiązku wynikającego z artykułu 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej - realizacja zaleceń wydana po kontroli w 2018 - protokół z kontoli 16/2019 DU-ZP.1711.16.2019
  • 09.01.2020 - PSSE Dąbrowa Górnicza - ocena realizacji programu profilaktycznego "klub zdrowego przedszkolaka", calkowita zgodność realizacji zadań z założeniami programu
  • 15.02.2020 - PPSE Dąbrowa Górnicza - ocena stanu sanitarnego przedszkola oraz dostosowanie mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii, bez zaleceń
  • 10.11.2020 - Burmistrz Miasta Czeladź - ocena wewnętrznych aktów normatywnych (Zarządzenia Dyrektora, instrukcje regulaminy)a w szczególności: 1.Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówen publicznych, 2. Gospodarka finansowa jednostki o za prawidłowość realizacji budzetu w zakresie wydatków bieżących, 3.  realizacja zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2019 roku

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
Kotuła Barbara 2020-11-13 14:56
Wytworzenie publikacji
Kotuła Barbara 2020-11-13 14:56
Zatwierdzenie
Kotuła Barbara 2020-11-13 14:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
23
do góry