Strona główna/BIP/Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Kontrole:

 • 05.02.2019 - ocena stanu sanitarnego przedszkola oraz ocena dostosowania mebli edukacyjnych do wymogu ergonomi - PPIS Dąbrowa Górnicza - bez zaleceń
 • 13.02.2019 - wizytacja po linii profilaktyki zdrowotnej- PPIS - bez zaleceń
 • 01.07. - 5.07. 2019 - PIP - bez zaleceń
 • 20.09.2019 - PPIS Dabrowa Górnicza - bez zaleceń
 • 10.10. - 25.10. 2019 - gospodarka finansowa jednoski oraz prawidłowoś realizacji obowiązku wynikającego z artykułu 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej - realizacja zaleceń wydana po kontroli w 2018 - protokół z kontoli 16/2019 DU-ZP.1711.16.2019
 • 09.01.2020 - PSSE Dąbrowa Górnicza - ocena realizacji programu profilaktycznego "klub zdrowego przedszkolaka", calkowita zgodność realizacji zadań z założeniami programu
 • 15.02.2020 - PPSE Dąbrowa Górnicza - ocena stanu sanitarnego przedszkola oraz dostosowanie mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii, bez zaleceń
 • 10.11.2020 - Burmistrz Miasta Czeladź - ocena wewnętrznych aktów normatywnych (Zarządzenia Dyrektora, instrukcje regulaminy)a w szczególności: 1.Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówen publicznych, 2. Gospodarka finansowa jednostki o za prawidłowość realizacji budzetu w zakresie wydatków bieżących, 3.  realizacja zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2019 roku
 • 07.06.2021 - ocena przestrzegania wytycznych przeciwepidemicznych GIS dla przedszkoli (V aktualizacja) - bez uwag
 • 23.11.2021 - kontrola doraźna w związku z ocena pracy dyrektora, zgodnie z zrzadzeniem Burmistrza Miasta Czeladź nr 334/2021 z dnia 17.11.2021 - Urząd Miasta Czeladź - ocena pracy dyrektora placówki
 • 16.03.2022 - z upoważnienia PPIS w Dąbrowie Góniczej - kontrola urzędowa planowana w pęlnym zakresie po linii żywienia - bez zastrzeżeń
 • 09.05..2022 - z upoważnienia PPIS w Dąbrowie Góniczej - ocena stanu sanitarnego przedszkola oraz ocena dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii - bez uwag
 • 19.05.2022 - z upoważnienia PPIS w Dąbrowie Góniczej - kontrola interwencyjna dotycząca higieny mycia rąk u dzieci - bez zastrzeżeń
 • 24.05.2022 - 08.06.2022 - Burmistrz Miasta Czeladź - Wydział Zamówień Publicznych i  Kontroli Wewnętrznej - kotrola planowa doycząca gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
Kotuła Barbara 2022-06-30 12:13
Wytworzenie publikacji
Kotuła Barbara 2022-06-30 12:13
Zatwierdzenie
Kotuła Barbara 2022-06-30 12:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
0
do góry