Strona główna/Aktualności/Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

11 Października 2022

Dzień Edukacji Narodowej to święto,  jak żadne inne, doceniające trud i wysiłek pracowników edukacji. Podziękowania w równym stopniu należą się wychowawcom, jak i pracownikom administracji i obsługi. Każdy bowiem bez względu na swą profesję dołożył cegiełkę w procesie kształtowania osobowości dzieci opartej o system wartości etycznych i moralnych. Pracownicy edukacji podejmują próby zainteresowania dzieci otaczającym światem wykorzystując w tym celu różnorodne metody i środki. Nieraz już przyszło nam wspólnie dzielić chwile radosne, pełne uśmiechu oraz smutne, przezwyciężać trudności, motywować i wspierać się nawzajem. Najważniejszy jest jednak fakt, że dziecko może zawsze liczyć na pomoc dorosłych w przygotowaniu do udanego startu w dorosłą przyszłość. Przedszkole, to miejsce, gdzie dziecko rozwija umiejętności i nabywa ważne kompetencje. Badania dowodzą, że pobyt w przedszkolu jest istotny dla rozwoju człowieka i ma wpływ na całe dalsze życie. Im wcześniej rozpocznie się edukację przedszkolną, tym lepsze wyniki osiąga się później.

                                                                      Z życzeniami owocnej współpracy

                                                             Dyrektor Przedszkola Agata Nowakowska-Michałek

 

DENDENDEN

do góry