Strona główna/Aktualności/Konkurs plastyczny - Zaczarowana literka

Konkurs plastyczny - Zaczarowana literka

16 Maja 2024

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału w konkursie logopedyczno-plastycznym pt. „Zaczarowana literka”. Zadaniem uczestników konkursu jest ozdobienie dowolną techniką plastyczną wybranej przez siebie literki występującej w języku polskim.

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 11

im. KolorówTęczy w Czeladzi.

 

 1. Cele konkursu:

 • upowszechnienie wiedzy logopedycznej dzieci;

 • troska o poprawność językową;

 • rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;

 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci;

 • wzbogacanie i rozwijanie różnych form i technik plastycznych

 1. Zasady konkursu:

 1. Czas trwania konkursu: od 20.05.2024 r. do 31.05.2024 r.

 2. Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola Publicznego nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi. Do konkusu można złożyć maksymalnie trzy prace z każdej grupy wiekowej.

 3. Wymagania techniczne:

 • Samodzielna twórczość plastyczna dziecka;

 • Technika dowolna’

 • Format pracy: A3, płaska

 1. Metryczka:

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zwierającą:

 • imię i nazwisko dziecka - autora pracy,

 • wiek dziecka - autora pracy,

 • grupę, do której uczęszcza dziecko - autor pracy

 1. Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem konkursu,

 • oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,

 • estetyka i staranność wykonania,

 • samodzielność wykonania pracy.

 1. Komisja konkursowa:

  Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową złożoną z:

  • Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi.,

  • jednego przedstawiciela Rady Pedagogicznej,

  • nauczyciela-logopedy,

 1. Nagrody:

  W konkursie przewidziano nagrody za I, II i III miejsce w każdej grupie wiekowej oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu

 2. Termin składania prac:31.05.2024 r.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia:04.06.2025 r.

 4. Uwagi końcowe:

  • Zdjęcia nagrodzony prac zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

  • Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej przedszkola.

    

  • Po zakończeniu konkursu przewiduje się wystawe prac wszystkich uczestników, wystawa prac zostanie zorganizowana na holu przedszkola.

  • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają panie Agnieszka Kachniarz oraz Barbara Maligłówka.

 

 

 

 

do góry