Lego Education

16 Listopada 2021

Dzieci od urodzenia są ciekawe, a zarazem chętne do nauki. Zadaniem zestawów LEGO® Education jest promóc dzieciom rozwijać zdolności społeczne i pozwolić im na wczesne rozpoczęcie nauki przedmiotów STEAM, by mogły wykształcić umiejętności potrzebne w XXI wieku. W ten sposób pomożemy im przygotować się na wyzwania, jakie postawia przed nimi szkoła i życie.

W naszym przedszkolu od listopada 2021 mamy możliwość wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi rozwiązania Lego Education dla przedszkoli. Pracujemy Metodą 6 klocków. Rozwijamy tym samym kompetencje matematyczne i cyfrowe dzieci w przyjazny i atrakcyjny dla nich sposób.  Sześć klocków to koncepcja zachęcająca i motywująca  dzieci w wieku przedszkolnym do rozwijania umiejętności, wiedzy i postaw niezbędnych, by osiągać sukcesy w dalszym życiu. Metoda ta wykorzystywana jest w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Warsztaty Sześciu klocków to krótkie, proste ćwiczenia i zabawy mające:

  • rozbudzić umysł, 

  • skłonić dzieci do ruszania się, 

  • doskonalić procesy myślenia i zapamiętywania.

Podczas zabaw nasze przedszkolaki kształtują umiejętność kontrolowania własnego zachowania w dążeniu do określonego celu. Zadania zapewniają dziecku wiele możliwości ćwiczenia i rozwijania samokontroli, która odgrywa dużą rolę podczas procesów związanych z uczeniem się. 

do góry