Uwaga Rodzice

7 Września 2020

Ogólne warunki ubezpieczenia i zakres wybrany przez Przedszkole w porozumieniu z Radą Rodziców

Zgodną kwotę ubezpieczenia - 44 zł, bardzo prosimy dostarczyć do wychowawcy grupy w podpisanej kopercie ( grupa , imię i nazwisko dziecka) w woreczku foliowym.
Wpłaty prosimy dokonać do 15.09.2020

do góry