Strona główna/BIP/Majątek i plan finansowy

Majątek i plan finansowy

Na podstawie decyzji Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z 01.12.2008 ,, Nieruchomość zostaje oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele statutowe związane z prowadzeniem placówki oświatowo-wychowawczej. Cena nieruchomości przekazywanej w trwały zarząd określona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 912 582,-zł (słownie złotych: dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa ) w tym : wartość składnika budowlanego 518 775,-zł i wartość gruntu 393 807,-zł."

Majątek placówki stan na 31.12.2019 roku to: 4 356 412,10 zl w tym grunty 393 807 zł i budynek 3 851 824,40 zł.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:56
Aktualizacja publikacji
Kotuła Barbara 2020-11-14 15:18
Wytworzenie publikacji
Kotuła Barbara 2020-01-03 15:17
Zatwierdzenie
Kotuła Barbara 2020-01-03 15:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
0
do góry