Struktura zatrudnienia

Struktura organizacyjna Przedszkola Publicznego nr 11 im. "Kolorów Tęczy"

Rada Pedagogiczna:

 • mgr inż. Agata Nowakowska - Michałek - dyrektor przedszkola - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Beata Biernacka - z-ca dyrektora - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Jadwiga Łątka - nauczyciel dyplomowany
 • lic. Barbara Kotuła - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Justyna Kula - nauczyciel mianowany
 • mgr Agnieszka Kachniarz - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Barbara Maligłówka - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Magdalena Biniek - nauczyciel mianowany - język angielski
 • Aleksandra Małota - nauczyciel religii
 • mgr Anna Żółtowska - nauczyciel dyplomowany - zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Andrzej Mentel - nauczyciel dyplomowany - rewalidacja ruchowa
 • mgr Olga Szewczyk - nauczyciel kontraktowy - zajęcia kompensacyjne
 • mgr Ilona Grudzień - pomoc nauczyciela

Pracownicy administracji i obsługi:

 • mgr Joanna Madej - intendent
 • Małgorzata Janik - kucharka
 • Alicja Martyka - pomoc kuchenna
 • Beata Zawadzka - pomoc kuchenna
 • Renata Talik - woźna oddziałowa
 • Agnieszka Pyrek - woźna oddziałowa
 • Magdalena Ptaś - Głodowicz - woźna oddziałowa
 • Beata Jaguś - woźna oddziałowa
 • Jan Wiśniewski - konserwator
do góry