Gramy zmysłami

19 Listopada 2021

W roku szkolnym 2021/22 grupa Misie przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym " Gramy Zmysłami ". Patronami medialnymi projektu są:

  • Pracownia Integracji Sensorycznej

  • Empik

  • Bliżej Przedszkola

  • Jedzzgłową.pl - Pani Mania  

Głównym celam Projektu Edukacyjnego "Gramy Zmysłami" jest innowacyjne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.

Celami szczegółowymi są

  • poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej

  • wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci

  • rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań

  • stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie realizacji zadań

  • współpraca nauczycieli i dzieci na terenie kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń

Zadania w ramach projektu realizowane będą w każdym miesiącu od października do maja.

Grupa Misie zrealizowała dwa zadania: Ścieżka sensoryczna i Śłuch. W kolejnych miesiącach realizowane bedą kolejne zadania.

do góry