Akcje, projekty

Programy i projekty:

 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - Ogólnopolski Program Edukacyjny organizowany przez Firmę Tymbark
 • „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - Ogólnopolski Program Edukacyjny
 • „Dzieciństwo bez próchnicy” -projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Uni Europejskiej
 • Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu realizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego
 • "Chronimy Dzieci" to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.
 • "Mamo tato nie boję sie dentysty" - program stomatologicznej profilaktyki zdrowotnej
 • BohaterOn - projekt ogólnopolski
 • "Gramy zmysłami" - Ogólnopolski Program Edukacyjny
 • "Zdrowo jem wiecej wiem"- Ogólnopolski Program Edukacyjny pod patronatem Agaty Kprnahauser Dudy
 • "Program wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym" - Centrum Medyczne Sante Clinic, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

   

Akcje charytatywne:

 • „Góra Grosza” - organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
 • „Pełna miska dla schroniska” - organizowana przez Miejskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach
 • „Zbieranie nakrętek” - organizowane przez Fundację "Kasperek" z Będzina
 • „Zbieramy baterie”- Edukujemy - Pomagamy - program Reba Organizacja Odzysku S.A
 • "Aniołkowe granie" - dla dzieci z  Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Sarnowie
 • "Pomoc dla Ukrainy" - zbiórka pomocy  rzeczowej
 • Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy
 • " Kartka na Dzien Kobiet" - Centrum dziennego pobytu dla seniorów  z Lublina, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

 

 

 • „Światowy Dzień Mycia Rąk” - organizowany przez Firmę Unilever Poland Services Sp. z o.o. w Katowicach
 • „Sprzątanie Świata” - organizowane przez Fundację Nasza Ziemia
 • „Bezpieczne Wakacje” - pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • „Bezpieczne Przedszkole” - pod patronatem Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Współpracujemy z:

 • Placówkami oświatowymi (przedszkolami i szkołami) w Czeladzi
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Czeladzi
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi oraz z Filią Nr 1
 • Spółdzielczym Domem Kultury Odeon w Czeladzi
 • Hufiec Ziemi Będzińskiej
 • Policją, Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czeladzi
 • Fundacją Studencką Młodzi - Młodym z Częstochowy
 • Art Designer Maciej Kot
do góry