Akcje, projekty

Programy i projekty:

 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - Ogólnopolski Program Edukacyjny organizowany przez Firmę Tymbark
 • „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - Ogólnopolski Program Edukacyjny
 • „Dzieciństwo bez próchnicy” -projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Uni Europejskiej
 • „Akademia Piłki Nożnej Czeladź” - projekt współfinansowany przez gminę Czeladź
 • "Akademia Aquafresh"- Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej organizowany przez Agencję Adliner Sp. z o.o.
 • „Mamo, Tato, wolę wodę” - kampania edukacyjna pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka i Ministerstwo Zdrowia
 • Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu realizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego
 • „Akademia wyobraźni Play - Doh” Ogólnopolski Program Edukacyjny koncentrujący się na umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków
 • "Chronimy Dzieci" to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.
 • "Mamo tato nie boję sie dentysty" - program profilaktyki zdrowotnej
 • BohaterOn - projekt ogólnopolski
 • "Gramy zmysłami" - Ogólnopolski Program Edukacyjny
 • "Zdrowo jem wiecej wiem"- Ogólnopolski Program Edukacyjny pod patronatem Agaty Kprnahauser Dudy

   

Akcje ogólnopolskie i charytatywne:

 • „Góra Grosza” - organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
 • „Pełna miska dla schroniska” - organizowana przez Miejskie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach
 • „Światowy Dzień Mycia Rąk” - organizowany przez Firmę Unilever Poland Services Sp. z o.o. w Katowicach
 • „Sprzątanie Świata” - organizowane przez Fundację Nasza Ziemia
 • „Zbieranie nakrętek” - organizowane przez Fundację "Kasperek" z Będzina
 • „Zbieramy baterie”- Edukujemy - Pomagamy - program Reba Organizacja Odzysku S.A
 • „Bezpieczne Wakacje” - pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • „Bezpieczne Przedszkole” - pod patronatem Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Współpracujemy z:

 • Placówkami oświatowymi (przedszkolami i szkołami) w Czeladzi
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Czeladzi
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi oraz z Filią Nr 1
 • Spółdzielczym Domem Kultury Odeon w Czeladzi
 • Hufiec Ziemi Będzińskiej
 • Policją, Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czeladzi
 • Fundacją Studencką Młodzi - Młodym z Częstochowy
 • Art Designer Maciej Kot
do góry