Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowa realizowana w godzinach 9:00 - 14:00

Rozkład dnia 

W przedszkolu w ramach podstawy programowej realizowany jest język angielski wg następującego harmonogramu:

poniedziałek 

 Misie - 13.30- 13.45

Motylki- 12.15 - 12.30

Pszczółki -13.00 - 13.30

Tygryski - 12.30 - 13.00                   

  środa

Misie - 10.30- 10.45

Motylki - 10.00 - 10.15

Pszczółki - 9.30 - 10.00

Tygryski - 10.45 - 11.15

 

Za zgodą Rodziców zajęcia z religi organizowane są wg następującego harmonogramu

Wtorek

 Misie - 10.15 - 10.30

Motylki - 09.45 - 10.00

Pszczółki - 09.15 - 09.45

Tygryski - 10.30 - 11.00

                                                     

Czwartek

 Misie - 13.15 - 13.30

Motylki- 13.00 - 13.15

Pszczółki - 08. - 08.30

Tygryski - 08.30 - 09.00

 

W zajęciach z religii biorą udział tylko te dzieci, których Rodzice wyrazili zgodę, pozostałe dzieci w tym czasie przebywają pod opieką wychowawców grup.

GRUPA  ,,MISIE''

 • 06:00-08:00
  Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
 • 08:00-09:00
  Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 09:00-09:30
  Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
 • 9:30-9:45
  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego (wtorek,czwartek)
 • 09:45-10:00
  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 10:00-10:30
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 10:30-11:15
  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery - poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
 • 11:15-11:30
  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 11:30-12:00
  Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
 • 12:00-13:30
  Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki - wyciszenie,
 • 13:30-14:00
  Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.
 • 14:00-17:00
  Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

GRUPA  ,,Motylki''

 • 06:00-08:00
  Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
 • 08:00-09:00
  Poranne zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 09:00-09:30
  Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
 • 09:30-09.45
  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 09:45-10:00
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 10:00-10:15
  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego (wtorek, czwartek)
 • 10:15-11:45
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery - poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
 • 11:45-12:00
  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 12:00-12:30
  Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
 • 12:30-13:15
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
  Praca indywidualna z dziećmi - dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
 • 13:15-13:30
  Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 13:30-14:00
  Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.
 • 14:00-17:00
  Zajęcia dodatkowe - rytmika, plastyka, zabawy ogólnorozwojowe.
  Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
  Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

GRUPA  ,,Biedronki''

 • 06:00-08:00
  Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
 • 08:00-09:00
  Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 09:00-09:30
  Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
 • 09:30-09:45
  Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych - mycie zębów.
 • 09:45-10:15
  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 10:15-10:45
  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego(wtorek,czwartek)
 • 10:45-11:50
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
 • 11:50-12:00
  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 12.00-12.30
  Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
  Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
 • 12:30-13:00
  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 13:00-13:30
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
  Praca indywidualna z dziećmi - dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
 • 13:30-14:00
  Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.
 • 14:0-17:00
  Zajęcia dodatkowe - rytmika, plastyka, zabawy ogólnorozwojowe.
  Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
  Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

GRUPA  ,, PSZCZÓŁKI''

 • 06:00-08:00
  Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
 • 08.00-08.30
  Religia (poniedziałek,czwartek)
 • 08:30-08:45
  Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 08:45-09:00
  Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
 • 09:00-09:30
  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego( wtorek, czwartek)
 • 09:30-10:00
  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 10:00-11:50
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
 • 11:50-12:00
  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 12.00-12:30
  Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
  Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
 • 12.30-13:00
  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 13:00-13:30
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
  Praca indywidualna z dziećmi - dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
 • 13:30-14:00
  Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.
 • 14:00-17:00
  Praca indywidualna z dziećmi- dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
  Zajęcia dodatkowe - rytmika, plastyka, zabawy ogólnorozwojowe.
  Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
  Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

GRUPA  ,,TYGRYSKI''

 • 06:00-08:00
  Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
 • 08:00-08:30
  Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 08:30-9:00
 • 09:00-09:30
  Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
 • 09:30-10:00
  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 10:00-10:45
  Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 10:45-11:15
  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, nauka języka angielskiego (wtorek, czwartek)
 • 11:15-11:50
  Zajęcia ruchowe.
  Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela
 • 11:50-12:00
  Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 12.00-12:30
  Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
  Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.
 • 12.30-13.00
  Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 13:00-13:30
  Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
  Praca indywidualna z dziećmi - dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
 • 13:30-14:00
  Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.
 • 14:00-17:00
  Praca Indywidualna z dziećmi- dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
  Zajęcia dodatkowe - rytmika, plastyka, zabawy ogólnorozwojowe.
  Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.
  Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.
do góry