Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca : Marta Kępowicz - Skóra
Zastępca :Patrycja Blicharska
Skarbnik : Roksana Cieślik
Sekretarz: Justyna Oleś

 

do góry