Struktura zatrudnienia

Struktura organizacyjna Przedszkola Publicznego nr 11 im. "Kolorów Tęczy"

Rada Pedagogiczna:

 • mgr inż. Agata Król - Nowakowska  - dyrektor przedszkola - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Beata Biernacka - z-ca dyrektora - nauczyciel dyplomowany
 • lic. Barbara Kotuła - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Justyna Kula - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Agnieszka Kachniarz - nauczyciel mianowany
 • mgr Barbara Maligłówka - nauczyciel początkujący
 • mgr Dorota Kolano - nauczyciel początkujący
 • mgr Magdalena Biniek - nauczyciel mianowany - język angielski
 • mgr Aleksandra Małota - nauczyciel religii
 • mgr Anna Żółtowska - nauczyciel dyplomowany - logopeda,  rewalidacja logopedyczna
 • mgr  - Konrad Siudyła - nauczyciel mianowany- rewalidacja ruchowa
 • mgr Olga Szewczyk - nauczyciel mianowany - terapeuta pedagogiczny , zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne
 • mgr Katarzyna Filus - psycholog

Pracownicy administracji i obsługi:

 • mgr Beata Kowalik - główna księgowa
 • mgr Joanna Madej - intendent
 • Małgorzata Janik - kucharka
 • Alicja Martyka - pomoc kuchenna
 • Beata Zawadzka - pomoc kuchenna
 • Renata Talik - woźna oddziałowa
 • Agnieszka Pyrek - woźna oddziałowa
 • Magdalena Ptaś - Głodowicz - woźna oddziałowa
 • Beata Jaguś - woźna oddziałowa
 • Dorota Cembrzyńska - pomoc nauczyciela
 • Mirosław Rozenek - konserwator

Personel przedszkola

do góry