Rada Rodziców

Rada rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca : Magdalena Wujcikowska-Borówka
Zastępca : Katarzyna Biernat
Skarbnik : Agnieszka Rudzka
Sekretarz: Julita Barbarska

 

do góry