Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca : Magdalena Wujcikowska
Zastępca : Anna Kozioł
Zastępca: Agnieszka Machalska
Skarbnik : Małgorzata Grzywacz
Sekretarz: Magdalena Gienis
Sekretarz: Agnieszka Zagała

 

do góry