Wymowa Waszego dziecka

Szanowni Rodzice!
Jeżeli wymowa Waszego dziecka budzi wątpliwości, nie bagatelizujcie tego problemu. Udajcie się niezwłocznie do logopedy, gdy:

  • Dziecko podczas mówienia wysuwa język między zębami
  • Mowa jest świszcząca, nieprzyjemna dla ucha
  • W czasie mówienia wykrzywia wargi
  • Wymawia głoski ustne przez nos lub ma trudności a wypowiadaniem głosek nosowych
  • Głoski dźwięczne(w, z, d, b, ż, dż) zastępuje ich bezdźwięcznymi odpowiednikami
  • Nieprawidłowo realizuje głoskę r lub zastępuje ją głoską j, l w szóstym roku życia
  • Zamiast głosek k, g mówi t, d, albo l, j
  • Pięciolatek głoski sz, cz, ż, dż zastępuje głoskami s, c, z, dz, ś, ź, ć, dź
  • Opuszcza głoski, części wyrazów lub mówi niezrozumiale i niewyraźnie

Po badaniu logopeda może ocenić stan rozwoju mowy dziecka i ewentualnie skierować go do specjalistów: ortodonty, stomatologa, laryngologa. W przypadku stwierdzenia zaburzenia mowy, po uzyskaniu zgody rodziców, logopeda podejmuje terapię.
Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem osiągnięcia sukcesów w szkole, w szczególności w nauce pisania i czytania. Pozwala uniknąć zaburzeń zachowania i przeciwdziałania pogłębianiu się wad wymowy.

do góry